* ชื่อ-นามสกุล ของท่าน

* ชื่อบัญชี Username ที่ท่านใช้

* กรุณากรอก ID Line

*กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์

* เลือกบริการที่เติมเงินเข้าเล่น

* ธนาคารที่่ท่านโอนเงินเข้ามา

* กรอกชื่อบัญชีธนาคารของเว็บ

* ช่องทางที่่ท่านชำระเงิน

* จำนวนเงินที่ท่านโอนมา

*วัน และ เวลาที่โอนเงิน